Sản phẩm


Sản phẩm vừa xem


Aluminium Hydroxide

Mã sản phẩm: Al(OH)3
Tình trạng: Còn hàng

Đặc điểm nổi bật
Nhôm hydroxit, Al (OH), được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng gibbsite khoáng sản và ba dạng đa hình hiếm hơn của nó: bayerite, doyleite và nordstrandite. Nhôm hydroxit là chất lưỡng tính trong tự nhiên, tức là, nó có cả tính chất cơ bản và tính axit.

Số lượng: