Sản phẩm


Sản phẩm vừa xem


Potassium manganate (VII)

Mã sản phẩm: KMnO4
Tình trạng: Còn hàng

Đặc điểm nổi bật
Potassium manganate (VII) là một vật liệu hấp phụ hóa học, chất xúc tác mới thân thiện với môi trường. Sản phẩm này sử dụng chất mang alumina được kích hoạt đặc biệt, sau khi nén dung dịch ở nhiệt độ cao, giải nén và các quy trình sản xuất khác, với cùng một sản phẩm có khả năng hấp phụ gấp đôi. Nó sử dụng quá trình oxy hóa mạnh kali permanganat, làm giảm khí độc hại từ quá trình phân hủy oxy hóa không khí, để đạt được mục đích làm sạch không khí.

Số lượng: