Xây dựng bồn bể hóa chất – Khu kinh tế Đình Vũ

Ngày 19/9/2018 Công ty Cổ Phần Thương Mại đầu tư Vân Long CDC đã cùng với 2 đối tác thực hiện lễ động thổ khởi công dự án xây dựng bồn bể chứa...

Dự án sản xuất nhôm thỏi

Dự án liên kết với đối tác để sản xuất nhôm thỏi được Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu tư Vân Long CDC nghiên cứu và đánh giá khả thi. Dự kiến...