chào mừng đến với vân long cdc

Quá trình phát triển, Công ty cổ phần thương mại đầu tư Vân Long CDC đã trở thành nơi hội tụ sức mạnh, kinh nghiệm và năng lực của nhiều thành viên đã hoạt động và gắn bó lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh.

Công ty áp dụng hệ thống quản lý BS EN ISO 9001 : 2015 do UKAS chứng nhận. Công ty chúng tôi thiết lập mới quan hệ gắn bó, bền vững với các khách hàng truyền thống và mở rộng không ngừng quan hệ hợp tác với các khách hàng mới trong và ngoài nước trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình.

Xem thêm