Sản phẩm


Sản phẩm vừa xem


Polymer

Mã sản phẩm: CONH2[CH2-CH-]n
Tình trạng: Còn hàng

Đặc điểm nổi bật

Các hạt keo bị hấp phụ bởi polymer, không còn bền vững, gọi là quá trình keo tụ.

Các hạt keo bị phá vỡ sẽ kết dính với nhau thành các cục bông nhỏ, sau đó thành cụm to hơn và lắng được, gọi là quá trình kết bông. 


Số lượng: