Xây dựng bồn bể hóa chất – Khu kinh tế Đình Vũ

Ngày 19/9/2018 Công ty Cổ Phần Thương Mại đầu tư Vân Long CDC đã cùng với 2 đối tác thực hiện lễ động thổ khởi công dự án xây dựng bồn bể chứa hóa chất tại khu kinh tế Đình Vũ - Với tổng diện tích 2,2 ha bao gồm các hạng mục như:

- Xây dựng 12 bồn bể  với tổng dung tích 24,000m3 chứa các loại hóa chất như: Xút lỏng (NaOH), Dung môi ( Xylene, Toluene, n- Butyl Acetate, Acetone, Ethyl Acetate, Methyl Acetate ), Methanol... 

   - Hệ thống triết rót, đóng phy     

    Dự án được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn và chất lượng châu âu.