Vcdc
Tieng Viet English
Danh mục sản phẩm
Thời tiết Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng Giá vàng
Liên kết website

Online:

2

Lượt truy cập:

85002

Sản phẩm


Tag:

Ferro Manganese LC

Mã sản phẩm: Product code: FeMn

Thành phần : Mn: 70 – 85% ; C : 1.0%max ; Si : 2.0%max ; P : 1.08%max ; S : 0.04%max

Kích thước : (10 – 50 mm ),( 10 - 100 mm ),( 25 - 100 mm ),...

xuất xứ : china


Dữ liệu đang được cập nhật !

Thµnh phÇn / Components:

                           Mn  70% - 85% min

                           P     0.18% max

                           S     0.04% max

                           C    1.0% max

                           Si    2.0% max

KÝch th­íc / Size:(10-60mm), (10-100mm), (25-100mm) …

XuÊt xø / Origin :China

Dùng cho ngành :

-          Công nghiệp luyện thép

-          Công nghiệp đúc kim loại

-          Sản xuất que hàn điện

Website designed and developed by Vinno