Vcdc
Tieng Viet English
Danh mục sản phẩm
Thời tiết Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng Giá vàng
Liên kết website

Online:

1

Lượt truy cập:

89965

Dung môi hữu cơ


 CYCLOHEXANONE_C6H10O CYCLOHEXANONE_C6H10O

Xuất xứ :THE NETHERLANDS


 CYCLOHEXANONE_C6H10O CYCLOHEXANONE_C6H10O

Xuất xứ: TAIWAN


 BUTYL ACETATAE: C6H12O2 BUTYL ACETATAE: C6H12O2

Xuất xứ: TAIWAN


 TOLUENE: C7H8 ( C6H5CH30 ) TOLUENE: C7H8 ( C6H5CH30 )

Xuất xứ: Singapore Nhật Bản


XYLENE: C8H10 ( C6H4(CH3)2 XYLENE: C8H10 ( C6H4(CH3)2

Xuất xứ: Korea Singapore


 METHANOL: CH3OH METHANOL: CH3OH

Xuất xứ: KoreaWebsite designed and developed by Vinno