Vcdc
Tieng Viet English
Danh mục sản phẩm
Thời tiết Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng Giá vàng
Liên kết website

Online:

1

Lượt truy cập:

93816

TIN TỨC & SỰ KIỆN

13/01/2015 - 11:18 PMAdmin 1148 luotxem

Nhà máy Ắc quy Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Pin - Ắc Quy miền Nam (PINACO), chuyên sản xuất các loại bình Ắc quy. Theo báo cáo, hệ thống xử lý nước thải của nhà máy được đưa vào hoạt động từ tháng 7/2004, nhưng do kết quả xử lý không ổn định, có một số mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép khi kiểm tra nên nhà máy xếp vào danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 của UBND  tỉnh.

Tháng 3/2009, nhà máy hợp đồng thực hiện thiết kế, xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải mới với kinh phí hơn 8 tỷ đồng và đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ tháng 4/2010. Nhà máy đã tiến hành lấy mẫu 3 lần; sau phân tích, kết quả nước thải đạt ổn định theo TCVN 5945-2005. Đối với khí thải, nhà máy đã thiết kế, lắp đặt 04 hệ thống xử lý khí hóa vào năm 2008 và 01 hệ thống xử lý hơi chì vào năm 2009. Tuy nhiên đến nay chưa có hồ sơ kiểm tra, xác nhận hiệu quả hoạt động của các hệ thống xử lý khí này. Hiện nhà máy đã ký hợp đồng với Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước & Môi trường thực hiện thủ tục trên; dự kiến cuối tháng 6/2010 sẽ hoàn tất. Hiện nay, nhà máy đã hợp đồng với Công ty TNHH Dung Ngọc để xử lý các chất thải rắn có liên quan đến chì; hợp đồng với Công ty Môi trường Việt-Úc để xử lý bóng đèn thải và giẻ lau dính dầu mỡ. Mặt khác, nhà máy cũng đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt.

Ông Trương Võ Văn Chính, Phó TGĐ. Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam báo cáo

Theo ông Trương Võ Văn Chính, Phó TGĐ. Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam, để xử lý môi trường đạt hiệu quả, nhà máy phải đầu tư máy móc, thiết bị với chi phí khá cao từ 8 – 9 tỷ đồng; trong khi đó, nhà máy nằm trong KCN sắp giải tỏa vì vậy việc đầu tư không hiệu quả. Đối với vấn đề tái sinh chì, nếu không được phép thì nhà máy cũng gặp không ít khó khăn bởi với khối lượng chất thải rắn 35 tấn/tháng, khi hợp đồng với Công ty TNHH Dung Ngọc để xử lý, nhà máy thu lại được khoảng 60% chì, phục vụ cho sản xuất.
Qua báo cáo và thực tế khảo sát tại nhà máy, Đoàn giám sát ghi nhận thời gian qua, nhà máy có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải, không thực hiện tái sinh chì và có kế hoạch chuẩn bị địa điểm mới khi di dời; tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm. Nếu so sánh với QCVN 24:2009/BTNMT thì nước thải của nhà máy chưa đạt các thông số quy định. Hơn nữa, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý, tiêu hủy chất rắn thông thường và chất thải nguy hại đối với các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thì nhà máy phải hợp đồng với công ty kinh doanh hạ tầng Sonadezi Biên Hòa thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định. Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy hiện tại có gắn đồng hồ nhưng thiếu thiết bị quan trắc tự động; chất thải rắn nguy hại được lưu giữ chưa đúng quy định; hệ thống nước mưa và nước thải chưa được tách riêng biệt.
Ông Huỳnh Chí Thắng, PCT. HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát kết luận
Kết luận tại buổi giám sát, Ông Huỳnh Chí Thắng – PCT.HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ghi nhận sự cố gắng của nhà máy trong việc khắc phục ô nhiễm môi trường và đề nghị nhà máy thực hiện những vấn đề mà Sở Tài nguyên & Môi trường trao đổi, bảo đảm đúng quy định: khắc phục hơi chì, bổ sung thiết bị quan trắc tự động, xây dựng kho lưu giữ, phân loại chất thải rắn... Hiện nay nhà máy được cấp phép xả thải thẳng, nhưng trong thời gian tới, khi nhà máy di dời về Nhơn Trạch phải thực hiện đấu nối vào hệ thống XLNTTT và theo lộ trình đến 2016, nước thải phải đạt quy chuẩn cột A vì vậy nhà máy cần có phương án đầu tư cho phù hợp. Đối với những vấn đề mà nhà máy kiến nghị, nhất là vấn đề chất thải rắn tái sinh được; đề nghị Sở TNMT nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh, làm thế nào để bảo đảm lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và nhà nước.

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:

Website designed and developed by Vinno