Vcdc
Tieng Viet English
Danh mục sản phẩm
Thời tiết Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng Giá vàng
Liên kết website

Online:

1

Lượt truy cập:

85004

Sản phẩm


Tag:

Ferro Manganese HC

Mã sản phẩm: Product code: FeMn

Thành phần : Mn: 62 – 80%min ; C : 6.0 - 8.0%max ; Si : 2.5 - 3.0%max ; P : 0.2 - 0.4%max ; S : 0.02 - 0.03 %max

Kích thước : (10 – 50 mm ),( 10 - 100 mm ),( 25 - 100 mm ),...

xuất xứ : china


Dữ liệu đang được cập nhật !

Thµnh phÇn / Components:

                           Mn  62% - 80% min

                           P     0.2 - 0.4% max

                           S     0.02 - 0.03% max

                           C     6.0 - 8.0% max

                           Si    2.5 - 3.0% max

KÝch th­íc / Size:(10-60mm), (10-100mm), (25-100mm) …

XuÊt xø / Origin:China, Vietnam

Dùng cho ngành :

-          Công nghiệp luyện thép

-          Công nghiệp đúc kim loại

-          Sản xuất que hàn điện

Website designed and developed by Vinno